Meny

Om Karlstad Triathlon

Karlstad Triathlon

Lördagen den 5/9 kör vi sprint och Olympisk. På söndag den 6/9 kör vi medeldistans.
Starttiderna är:
5/9  Sprint  09.00
5/9 Olympisk 13.00
6/9 Medeldistans 09.00

Startkuvert

Ditt startkuvert,  hämtas ut i Mariebergsskogen. Vi återkommer om tider.

Kuvertet till triathlon tävlingen innehåller

1st tidtagningschip, 1st nummerlapp, 1st badmössa, 1st klisterlapp med nummer till din cykel. Observera att vi debiterar dig 500SEK om du tappar ditt chip.

Vistelse och förvaring i växlingsområdet

För alla tävlandes säkerhet så får endast utrustning som behövs för själva tävlingen förvaras vid cykeln inne i växlingsområdet.
Endast tävlande och funktionärer tillåts befinna sig i växlingsområdet. In- och utcheckning sker genom uppvisande av nummerlapp, godkänd hjälm och godkänd cykel. Vid utpassering efter avslutad tävling så uppvisas nummerlapp som ska stämma överens med numret på cykeln.

Lyssna på funktionärerna

Följ funktionärernas uppmaningar. Alla skall följa reglerna för tävlingen för att det skall bli en rättvis och säkert arrangemang. Vid frågor vänder du till tävlingsledare Pär Johansson.
Vid frågor innan tävlingsdagen kontakta info@karlstadtriathlon.se

Tidtagning Karlstad Triathlon

Tidtagning sker med ett automatiskt tidtagningssystem. Du fäster ditt tidtagningschip längst ner runt vänstra fotleden och behåller det på under hela tävlingen. Stafettlagen växlar över chipet till nästa person i laget. Varje chip är kopplat till just ditt/ert startnummer och sänder tidsregisteringar när du passerar över tidtagningsmattorna som finns utlagda. Har du inget chip får du ingen tid!
Gå inte på tidtagningsmattorna innan du startat! Om du inte lämnar tillbaka ditt chip blir vi tvungna att debitera dig 500SEK, så håll reda på det!

Nummerlapp

Under Karlstad Triathlon så är det inte tillåtet att bära nummerlapp under våtdräkten. Nummerlapp måste användas under cykling och löpning. Under cyklingen ska du ha din nummerlapp bak, under löpningen ska du ha den fram
•  Du tar på din nummerlapp vid växlingen mellan simning och cykling. Under cyklingen har du nummerlappen bak och under löpningen så vrider du så att du får nummerlappen fram.
• Alternativt så fäster du en nummerlapp fram och bak med hjälp av säkerhetsnålarna. Eller så ta med ett gummiband som du kan fästa nummerlappen i.
• Så kallade racebelts kommer att säljas i Mariebergsskogen. Pris ca 150SEK, endast kontant betalning.

Det är inte tillåtet att vika eller klippa i nummerlapparna. Om du bryter tävlingen ska du omedelbart lämna in chip och nummerlapp till sekretariatet.

Uppvärmning

Uppvärmning till Karlstad Triathlon kan ske i Mariebergsviken där starten går, dock måste alla vara uppe ur vattnet senast 20 minuter innan starten går, om du inte redan blivit avprickad. Övrig uppvärmning sker bäst i anslutning till Mariebergsskogen på de cykelvägar som finns. Hjälm är obligatorisk även under cykeluppvärmning.

Simning

Avprickning vid simstarten sker senast 15 minuter innan start. För de som väljer att värma upp i vattnet, måste man stanna först bli avprickad och sedan stanna kvar inne i start området. Tänk på att det kan bli kö till avprickningen så se till att ta dig dit i god tid oavsett om du värmer upp i vattnet eller inte. Du får självklart behålla din simmössa, kan vara kul att ha som minne!! . Säkerhetsbåtar och kanoter följer simningen.

Valfritt simsätt får användas. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Cykling

Cykelbanan startar och slutar i Mariebergsskogen. Det åligger dig som tävlar att känna till cykelbanans sträckning. På utvalda platser kommer pilar att visa vägen. Det kommer även att finnas funktionärer, deras uppgift är att vägvisa er cyklister samt uppmärksamma fordonstrafiken på att cykeltävling pågår. Allmänna trafikregler gäller, funktionärer får INTE stoppa fordonstrafiken! Delar av cykelsträckan på sprint och olympiska distansen är fri från fordonstrafik.

Cykling är tillåten först när du kommit ut ur Mariebergsskogen, funktionärer finns på plats där cykelsträckan startar. Godkänd cykelhjälm är obligatorisk. Hjälmen ska knäppas innan du tar ner din cykel från ställningen inne i växklingsområdet och förbli knäppt tills du ställt tillbaka den igen. Stafettlaget får inte växla över chipet innan cykeln är tillbaka på ställningen.
Vid målgång måste du kliva av cykeln vid anvisad linje och springa/gå in med den till din växlingsplats inne i Mariebergsskogen. Var uppmärksam på eventuella vägskador och grus vid vägrenen.
Allmänna trafikregler gäller under hela cykelsträckan.

10/12 meters regeln

Rullåkning är förbjuden! Under hela cykelsträckan skall en lucka på minst 10 meter i sprint och olympisk distans samt 12 meter i medel distans hållas till framförvarande tävlande. Omkörning får ta max 20 sekunder. Den som blir omkörd skall falla tillbaka till ett avstånd på 10/12 meter direkt. Det är förbjudet att cykla sida vid sida. Tävlanden skall under hela cykelsträckan hålla till höger om inte annat visas av funktionär. Kontrollanter kommer att finnas ute under cykelsträckan. Åsidosättande av dessa regler innebär diskvalifikation alt tid i straffbox. (se nedan)

Straffbox

Om ovanstående regler åsidosätts, kommer kontrollanten att visa upp ett gult kort. Det gula kortet innebär att du måste stanna i den straffbox som finns vid Mariebergsskogen. Den tävlande som fått det gula kortet ska avprickas och avtjäna ett straff i straffboxen. Strafftidens längd är olika för de olika distanserna. Strafflängden för sprint är 1 minut, olympisk 2 minuter och för medel distans är strafflängden 5 minuter. Underlåtenhet att stanna i straffboxen efter gult kort medför omedelbar diskvalifikation.
När den tävlande kommer till straffboxen skall han/hon kliva av cykeln, stå med båda fötterna på samma sida av cykeln och invänta klartecken från kontrollant. Tiden räknas från att båda fötterna är på samma sida i marken.

Force Majure

Ställs tävlingen in på grund av Force Majeure kan tävlingsledaren medge att arrangören behåller hela eller del av tävlingsavgiften. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i både program och bansträckning vid behov.

Reservhjul

Förvaring av reservhjul sker i direkt anslutning till in och utgång på cykelbanan från växlingsområdet. Märk ditt reservhjul med ditt startnummer. Tävlanden får inte mottaga assistans eller utrustning längs banan, detta innebär diskvalifikation.

Löpning

Många löpare kommer att befinna sig på löpbanan samtidigt. Håll till höger och visa hänsyn mot alla som vistas på banan. Löpbanan kommer delvis att vara märkt, men läs på den innan. Vändplatsen för sprint distansen kommer att vara tydligt uppmärkt med skyltar och funktionär på plats. Det kommer att finnas två vätskestationen längs löpsträckan, där serveras vatten. Det är inte tillåtet att ha draghjälp från icke tävlande framför, bakom eller vid sidan. Förekommer detta innebär det att den tävlande diskvalificeras. Langning av vätska under löpmomentet är tillåten.
Målgång sker för samtliga under målportalen vid Mariebergsskogen.

Omklädning/dusch

Det finns begränsade möjligheter till ombyte inne i Mariebergsskogen. Det går även att efter avslutad tävling ta sig en skönt dopp i Mariebergsviken.

Efter avslutad tävling

När du korsat mållinjen lämnar du tillbaka ditt chip direkt i målområdet. Du/ni får varsin medalj för din/er insats i  Karlstad Triathlon. Här finns lättare ätbart som frukt, bullar, chips, kaffe som du kan fylla på dina energidepåer med.

Resultatlista

Fullständiga resultatlistor för triathlontävlingen kommer att finnas på www.svensktriathlon.org efter tävlingen.
All tävling sker på egen risk. Det åligger dig som tävlande att känna till tävlingsbanorna. Svenska Triathlon förbundets regler gäller.
I samband med anmälan så godkänner ni att ert namn, resultat och eventuella bilder publiceras på Internet.

Samarbetspartners